Bescherm de natuur!

Alle apen moeten vrij!

Stop vervuiling!

Alles is oneerlijk!

Pam wil de wereld veranderen.

Wat wil jij veranderen aan de wereld?

Als jij de baas van de wereld zou zijn, wat zou jij dan helemaal anders doen?

Of waar zou je juist méér van willen?

 

Elke klas krijgt een Kwatta-spandoek mee, met daarop de tekst ‘Wij zijn in alle staten’

 en daarnaast heel veel lege ruimte.

Deze ruimte mag de klas zelf opvullen.

Bespreek met de klas:

Hoe zou de toekomst er volgens jou uit mogen zien? Elke leerling mag één leus bedenken en deze op het spandoek schrijven of tekenen. Dit spandoek met alle idealen van de klas kan daarna op een mooie plek in de klas of ergens in de school gehangen worden.

 

Als het spandoek af is, mag er een foto van gemaakt worden. Stuur deze op naar educatie@kwatta.info zodat jullie spandoek bewonderd kan worden op

de Familie van Nielie website!